Informasjon

 

Stevnekontoret

Stevnekontoret er lokalisert i 3 etg, og har følgende åpningstider:

Fredag:            kl. 13:00 – ca. 30 min etter siste heat
Lørdag:            kl. 07:00 – ca. 30 min etter siste heat
Søndag:           kl. 07:00 – ca. 1 time etter siste heat

Lagledermøte fredag:          kl. 16:15

Fredag:  Stevnestart      kl. 17:00, innsvømming    kl. 13:30 -16:45
Lørdag: 1. avdeling      kl. 09:00, innsvømming    kl. 07:00 -08:45
              2. avdeling      kl. 16:00, innsvømming frem til kl.  16:15
Søndag: 1. avdeling      kl. 09:00, innsvømming kl.07:00,-08:45

Åpningstider utglidningsbasseng

Det er et eget utglidningsbasseng som kan benyttes under selve stevnet.

Fredag:                        kl. 17:00 – 21:30
Lørdag:                       kl. 09:00 – 15.00 og 16.00 – 19:00
Søndag.                       kl. 09:00 – 13.30

Etteranmeldelser/lagoppstilling:

Leveres til John Erlend ved speakerbordet inne i hallen.

Adgangsbånd

Hvite bånd hentes og leveres samlet av lagleder. Disse må medbringes TIL ENHVER TID for å komme inn/ut av hallen. Manglende innleverte bånd etterfaktureres med kr. 200,- pr bånd.

Bespisning

Maten serveres på Q42, Kongens gate 75. Se bilde på neste side.

Middag fredag: kl. 19:30-21:30 Kjøttkaker m/poteter, kålstuing og brun saus
Lunsj lørdag:    kl. 11:00-15:00 Lapskaus m/brød og smør
Middag lørdag: kl. 18:00-21:00 Lasagne m/salat, brød og smør

Utlevering matpakker

Forhåndsbestilte matpakker hentes samlet på stevnekontoret av klubbrepresentant
Fredag:                        kl. 13 – 15:30
Søndag:                       kl. 10 – 12:30

Hittegods: Gjenglemt svømmeutstyr samles og legges i sekretariatet.

Spørsmål? Ta kontakt med stevnekontoret

Hele informasjonshefte med kan lastes ned her:

infohefte