Hopp til innholdet

Hittegods

Bilder over gjenglemte gjenstander

Hvis du ikke finner det du leter etter blant bildene. Så er det enten ikke funnet eller så har det ikke blitt registrert. Ta kontakt med stevnekontoret hvis det er noe du ikke finner.

Bildene over gjenglemte vil oppdateres etter siste økt. Første oppdatering skjer på lørdags morgen.

Images of Lost and Found Items

If you can’t find what you’re looking for among the pictures, it either hasn’t been found or hasn’t been registered yet. Please contact the competition office if there’s something you can’t find.

The images of the lost and found items will be updated after the last session. The first update will occur on Saturday morning.