Hopp til innholdet

Slagsbetingelser

Salgsbetingelser for Nettbasert Billettsalg til Skagerrak Swim

 1. Definisjoner
  • Selger: Kristiansand Svømmeallianse
  • Kjøper: Personen eller enheten som kjøper billetten via nett.
  • Arrangement: Skagerrak Swim
 2. Billettbestilling og Betaling
  • Billetter til Skagerrak Swim kan kun bestilles via Kristiansand Svømmeallianses nettportal.
  • Full betaling kreves ved bestilling. Alle priser er i NOK, inklusive alle skatter og avgifter.
  • Billettene er digitale og vil være tilgjengelige for nedlasting umiddelbart etter kjøp.
  • Billettene er ikke refunderbare etter kjøp.
 3. Billettbruk og Gyldighet
  • Billetter er kun gyldige for dato, tid, og Skagerrak Swim arrangementet som er angitt.
  • Billetter kan ikke overdras eller videreselges uten arrangørens skriftlige samtykke.
 4. Endringer av Arrangement
  • Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Skagerrak Swim arrangementet (f.eks. dato, sted, program).
  • Ved vesentlige endringer vil kjøpere bli informert så snart som mulig.
  • Ingen refusjon vil bli gitt i tilfelle av endringer.
 5. Ansvarsfraskrivelse
  • Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle personlige eller materielle skader som oppstår under Skagerrak Swim.
 6. Force Majeure
  • Arrangøren er ikke ansvarlig for avlysning eller endringer som skyldes force majeure (f.eks. naturkatastrofer, streik, pandemi).
 7. Personvern
  • Kjøperens personopplysninger vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
 8. Tvister
  • Eventuelle tvister skal løses i henhold til lovgivningen i Norge.
 9. Angrerett
  • I henhold til Angrerettloven (Lovdata) er kjøp av billetter til et bestemt tidspunkt eller dato unntatt fra angreretten.

Organisasjonsinformasjon om selger:
Organisasjonsnummer: 971 520 906
Navn/Foretaksnavn: KRISTIANSAND SVØMMEALLIANSE
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Forretningsadresse: Høvågveien 67, 4638 KRISTIANSAND S
Kommune: KRISTIANSAND
Internettadresse: www.ksa.no
Registrert i Enhetsregisteret: 13.09.1995