Hopp til innholdet

Stevnekontoret

Informasjon

Hittegods

Etter dagens økt er det kommet inn mye igjen glemte flasker, svømmeutstyr mm. Hittegods er samlet på…

Estimert tidsskjema

Tidsskjema publisert Foreløpig tidsskjema er nå publisert på livetiming.medley.no

Åpningstider

DagÅpnerStenger
Fredag 12:0030 min. etter øvelse 10
Lørdag07:0030 min. etter øvelse 30
Søndag07:001 time etter øvelse 38

Armbånd

Adgang til svømmehallen under stevnet krever hvite adgangsbånd for alle, det vil si svømmere og trenere/lagledere. Disse båndene vil bli utlevert og samlet inn på stevnekontoret. Båndene må vises ved inn- og utgang av svømmehallen for å sikre kontrollert adgang.

Viktig å merke seg er at manglende innlevering av bånd ved slutten av stevnet vil resultere i en etterfakturering på kr 400,- per bånd. Dette gebyret dekker kostnadene for å erstatte tapte bånd.

Vi understreker også at ettersendte bånd som sendes via post, ikke vil bli kreditert. Dette er for å oppmuntre til rettidig returnering av armbånd.

Access to the swimming hall during the competition requires white wristbands for everyone, that is, swimmers and coaches/team leaders. These bands will be distributed and collected at the competition office. The bands must be shown when entering and exiting the swimming hall to ensure controlled access.

It’s important to note that failure to return the bands at the end of the competition will result in a subsequent invoice of NOK 400,- per band. This fee covers the costs of replacing lost bands.

We also emphasize that wristbands sent via mail afterwards will not be credited. This is to encourage timely return of the bands.

Medaljer

Medaljene utleveres på stevnekontoret

The medals will be distributed at the competition office.

Hittegods

Har du glemt noe, eller mistet noe? Sjekk vår liste over gjenglemte ting

Have you forgotten or lost something? Check our list of lost and found items.